Tidiga arkeologiska undersökningar vid Slottet

Människor står vid en utgrävning på Slottsbacken.
En av de första undersökningarna vid Slottet, Okänd fotograf, 1908.

I en liten utställning kan du se fynd från undersökningar vid Slottet som genomfördes på 1920-talet.

Arkeologiska undersökningar har gjorts flera gånger under årens lopp alltsedan 1890-talet. Det har varit forskningsgrävningar men också grävningar för att lägga ned rör med mera. Under åren 1922–1938 genomfördes omfattande undersökningar av både murverk och kulturlager under Martin Olssons ledning.

Fynden från 1920-talets undersökningar

Efter 1920-talets utgrävningar registrerades fynden och prydliga handskrivna listor upprättades av arkeologen Dagmar Selling. Sedan dess har föremålen legat nedpackade i cigarraskar som förvarats på Slottet (med undantag för mynten). Efter nästan 100 år har de flyttats till Stadsmuseets magasin för rengöring, genomgång och bedömning av konserveringsbehov.

Slottsbranden 7 maj 1697

År 1692 började en stor ombyggnad av Norra längan som leddes av Tessin den yngre. Bland annat byggdes den på med två våningar så att hela längan fick samma höjd som tornen i de västra och östra hörnen. Längan fick det utseende som den fortfarande har. Arbetena var i stort sett klara när den stora slottsbranden utbröt 7 maj 1697.

Utställningsperiod

10 april–30 december 2018. Fri entré.

Uppdaterad