Fynden berättar

Monter med föremål i form av en trebensgryta. Fynd från utgrävningarna vid Slussen.
Trebensgryta i utställningen Fynden berättar på Medeltidsmuseet. Foto: Mattias Ek.

Se de arkeologiska föremålen som gör att Stockholms historia måste skrivas om! Här presenteras fynd och nya teorier från utgrävningarna vid bygget av nya Slussen.

Under förberedelserna för nya Slussen har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika hög på den södra malmen som innanför stadsmuren. Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. En generation efter att Stockholm grundades har vi en förstad, vilket är unikt för Sverige vid denna tid.

Utgrävning vid Södermalmstorg. Brända golv från medeltiden dyker upp.Bebyggelsemiljö från 1540-talets Södermalmstorg. Till vänster en stenlagd gränd som tidigare omgavs av tät bebyggelse som rivits och bränts. Foto: Arkeologikonsult

Historisk plats

Platsen vi i dag kallar Slussen har en lång historia. Den förbinder Södermalm (Åsön) med Stadsholmen, där staden växte fram på 1200-talet. Hit har man färdats med häst, båt och släde i hundratals år. Till fots var det lätt att följa Stockholmsåsen i nordsydlig riktning.

Hus byggdes ovanpå gamla lager 

Ungefär vart hundrade år sedan drottning Kristinas sluss på 1600-talet har Slussen byggts om och fått nya trafiklösningar. När tunnelbanan och trafikkarusellen byggdes på 1930-talet grävde man det mesta för hand med spade. Gamla lager av mänsklig aktivitet ligger därför kvar relativt opåverkade. Man har helt enkelt byggt nya hus och gator ovanpå äldre lämningar.

Sopfynd med bevarade dofter

Med stadens grundande på 1200-talet kom soporna. De kastades inte bara ut på gatorna utan tömdes i stadens utkanter. Medvetna utfyllnader som gamla båtar, pålar och jord, blandades med hushållsavfall och latrin. Den syrefattiga och fuktiga miljön gör att föremål från dessa lager ofta är förvånansvärt välbevarade. Tack vare de bevarade soporna lär vi oss mycket om hur man levde under äldre tid och även hur det kunde lukta!

En förgylld silversked med madonnafigur på skaftet grävdes upp vid Skeppsbron på 1930-talet. Till höger den brända delen av en liknande sked som hittades hösten 2014 vid Slussen. Daterade till cirka 1500-tal.

Arbetsplats för arkeologer

Eftersom alla dessa lager med fyllnadsmassor, sopor och äldre byggnadsrester bygger upp Slussen är utgrävningarna förknippade med ett stort mått av säkerhetstänkande. Djupa schakt måste säkras för att vara trygga för arkeologerna i sitt arbete. Stadens buller och vädrets makter gör sig också påminda. Men vilken känsla när en medeltida sko eller hypnotiskt vackra skärvor av importerade glasbägare dyker upp …

Boka visning för grupp

Vill du se utställningen tillsammans med dina elever, arbetskamrater eller föreningsvänner? Läs mer om att boka visning här

 

Utställningen öppnade våren 2019 och är en fortsättning av Slussen under ytan, en utställning som visades på museet under 2016–2018.

Uppdaterad