Stympade böcker

Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria.

Ingen vet när den första boken kom till Sverige. Bara att det skedde någon gång mot slutet av det första årtusendet efter Kristus. Människorna i norr var djärva och företagsamma, de drog land och rike kring och de tog hem mångahanda ting. De förstod tidigt att ta till sig alfabetet, men de tycks inte ha förstått värdet av böcker.

När boken till sist anlände till Norden var det som bärare av kristendomen. Sverige och det övriga Norden hamnade mitt i Europa. Att berätta om den nordiska bokkulturen under medeltiden är att berätta om den europeiska. I Sverige finns den största samlingen i Nordeuropa av codexfragment, löstagna blad ur gamla handskrivna böcker från medeltida bibliotek. Utställningen tog upp hur boken kom till Sverige och hur den spreds, vilka böcker som fanns här och belyste boken som hantverk.

Visades 25 april 2004–9 januari 2005.

En samproduktion mellan Riksarkivet och Medeltidsmuseet.

Uppdaterad