Stadsmuseet c/o: På väg

Foto: Yohana

Fem ungdomar berättar om sitt vardagsliv i Stockholm genom fotografier. 

I september 2014 började Selamawit, Setare, Filimon, Yohana och Shewit en fotokurs på Stadsmuseet. De bor på samma boende i Stockholm för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd och är mellan 14 och 18 år. Under och mellan träffarna tog de bilder av sin vardag och samtalade om bilderna tillsammans med en fotograf, en etnolog och en pedagog från museet. Ett urval av bilderna ställdes ut på Medeltidsmuseet. Till några av biderna återgavs det samtal ungdomarna hade tillsammans med Stadsmuseet.

Projektet På väg

Utställningen är en del av projektet ”På väg”. Projektet startade i Stadsmuseets vilja att diskutera frågor om hem och tillhörighet. Utgångspunkten var ensamkommande ungdomars egna berättelser om sitt vardagsliv i Stockholm idag.

Miljoner barn och unga i världen lämnar varje år sina hem för att söka sig ett bättre liv. Några är på flykt i sitt eget land, många lever i flyktingläger och andra söker tillflyktsorter i andra länder. Sedan slutet av 1980-talet har några få av dessa barn, utan föräldrar eller annan vårdnadshavare, tagit sig till Sverige. Under resan riskerar barnen att diskrimineras och exploateras på olika sätt. Det nya hemlandet visar ibland upp en attityd som inte är välkomnande.

Utställningen pågick 18 juni–16 augusti 2015.

Uppdaterad