Helgerånet

Från mässböcker till munkepärmar. Med utgångspunkt i pergamentsomslagen berättade utställningen om de miljöer i det medeltida Sverige där handskrifterna en gång brukades och vårdades.

Omslagen är hämtade från vardagens böcker, under långa tider lästa och brukade. I Västerås 1527 genomdrev kung Gustav Vasa de beslut som bröt den katolska kyrkans makt och inflytande i Sverige. Under de följande årtiondena miste kyrkan sin jord och sin självständighet. Sverige fick en evangelisk-luthersk nationalkyrka. Prästerna blev kronans ämbetsmän, klostren stängdes och kyrkornas dyrbarheter beslagtogs för att betala den stora utlandsskulden.

Också biblioteken tömdes. Böckerna tillhörde den gamla ordningen och var därför oanvändbara – kanske farliga. De slaktades och blev till omslag kring fogdarnas skattelängder. I kammarens arkiv låg de sedan i århundraden, misshandlade och föraktade, tills de återupptäcktes vid 1900-talets början.

Många böcker, kanske merparten, har importerats till Sverige. Präster och munkar har sänts ut i Europa för att inköpa böcker till sina kyrkor och kloster. Hemvändande svenska studenter vid universiteten i Frankrike, Spanien och Italien har tagit med sig sina studieböcker. En del böcker kom måhända redan med missionärerna från England och Tyskland. De är lämningar av en gemensam europeisk kultur som – inom den katolska kyrkans ram – under 500 år också omfattade Sverige.

Visades 19 februari 1993–23 januari 1994.

Utställningen var en samproduktion mellan Riksarkivet och Medeltidsmuseet.

Uppdaterad