Fynd från Hjulsta

""
En liten sax från järnåldern. Arkeologiskt fynd från Hjulsta. Foto: Ernesto Garzón

Se fynd från järnåldern! Här har vi samlat några av de fynd som hittades i gravfälten i Hjulsta.

Med anledning av bygget av den nya motorvägen E4 Förbifart Stockholm blev flera fornlämningar på Järvafältet undersökta under åren 2015–2017. Utgrävningarna genomfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård.

Vid gravfältet i Hjulsta fanns det många olika slags gravar från järnåldern. Seden att kremera den döde var vanligast under järnåldern men man hittade också några skelettgravar. I kremeringsgravarna hittade man även brända gravgåvor som följt med under kremeringen. 

På ett litet gravfält i Spånga undersöktes tolv gravar som daterades till yngre romersk järnålder, till vendeltid 200–750 efter Kristus. Alla gravar innehöll brända ben. Gravfältet har tolkats som en del av en kultplats eftersom det hittades bensamlingar som medvetet grävts ner i närheten. Förutom bengömmorna fanns det härdar, och kulturlager. Och ett stort antal amulettringar mellan klipporna.

Uppdaterad