Blanka

Blanka är en kopia av en medeltida båt, tillverkad för hand med samma metoder och material som 1300-talets båtbyggare använde. På sommaren finns Blanka på Skeppsholmen. Föreningen Blanka skeppslag tar hand om Blanka sedan 2004, under 2018 tog de även över ägandeskapet.

Blanka är en kopia av en av de båtar från medeltiden som påträffades under utgrävningarna på Helgeandsholmen 1978-80. Originalbåten, som kallas ”båt X”, är en klinkbyggd ekbåt med råsegel, tio meter lång och tre meter bred. Troligen var det en så kallad bondeseglare, som under 1400-talet fraktade varor inom Stockholms skärgård.

Blanka är trogen originalet och tillverkad med hjälp av medeltida verktyg och båtbyggartekniker. Blanka tog två år att bygga och sjösattes 1990. Båten döptes efter drottning Blanka (Blanche av Namur). Hon levde på 1300-talet och var gift med Kung Magnus Eriksson.

Blanka till sjöss.

Bygget

Det var först på 1500-talet som man började använda såg vid båtbyggen. För att framställa brädorna till bygget av Blanka användes därför istället bila, yxa, klubba och kilar. Ekstammarna spräcktes först i halvor, därefter i fjärdedelar, åttondelar och ibland i sextondelar. Av dessa delar tillverkades brädorna. Ekvirket som användes kommer från Visingsö.

Repen ombord på Blanka är tillverkat av hampa och seglet är sytt för hand i linne. Under medeltiden användes ofta segel av ylle men detta hade blivit för dyrt att tillverka idag.

Visning

Film

Föreningen Blanka skeppslag gästar ibland Medeltidsmuseet då de förbereder och visar allehanda hantverk inför vårens sjösättningen av båten. 

På sommaren ligger Blanka nedanför Skeppsholmens folkhögskola, mittemot Vasamuseet, men besöker ibland även Strömparterren utanför Medeltidsmuseet.

På vintern ligger Blanka på Färingsö.

Blanka skeppslag

Föreningen Blanka skeppslag tar hand om Blanka sedan 2004, under 2018 tog de även över ägandeskapet. På skeppslagets webbplats kan du läsa mer om föreningen, deras aktiviteter och hur du gör för att mönstra på.

Uppdaterad