Stockholm grundas

Vy från ovan av det medeltida Stockholm, Stadsholmen (nuvarande Gamla stan) och Helgeandsholmen. En ringmur omger staden.
Modell över det medeltida Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

Stockholm är känt för sitt vackra läge vid vattnet. Just läget vid vattnet var avgörande när staden tog form. 

Före Stockholm

På holmarna som skulle bli staden Stockholm fanns det förmodligen tidigt ett fiskeläge. Första gången stadslik bebyggelse uppstod i stockholmstrakten var omkring år 750 på Björkö i Mälaren. Här växte staden Birka fram som en viktig handelsplats. Birka beboddes främst av köpmän och hantverkare.

Runt 980 grundades staden Sigtuna och Birka förlorade sin betydelse. Sigtuna var en kristen stad med många kyrkor och livliga handelskontakter österut. Staden var noggrant planerad med långsmala tomter längs stranden på båda sidor om en huvudgata. Sigtuna låg mitt i den viktiga segelleden mot Gamla Uppsala och östra Aros, dagens Uppsala. De första mynten i Sverige präglades år 995 i Sigtuna.

Stockholm

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet. Syftet med att grunda en stad just här hade både med segelleder, politik och pengar att göra. På grund av landhöjningen blev det omöjligt för tungt lastade båtar att segla in i Mälaren. En omlastnings- och stapelplats behövdes. Mälarområdet var rikt på spannmål, i Bergslagen fanns eftertraktat järn och koppar och i Norrland skinn och dyrbara pälsverk. Handeln på Östersjön blev allt viktigare. Från början handlades med lyxvaror, men snart kunde allt fler människor ta del av dagligvaror som salt, vin, öl, kryddor, tyg, keramik och glas.

Holmarna mellan Mälaren och Östersjön blev en utmärkt omlastnings- och handelsplats och var lättförsvarade. Här gick det att sätta ett ”lås” för Mälaren och skapa en befäst stad. Den som kontrollerade fästet kunde även kontrollera politik och ekonomi. Stockholmarna skyddades av murar. Ett kungligt residens gav status och rättssäkerhet för invånarna.

I slutet av 1280-talet var Stockholm en stad att räkna med. I en skrivelse sägs att Stockholm är "den stad som på få år blivit folkrikare än de flesta andra städer i vårt land”. 

Namnet Stockholm

 

Namnet Stockholm anspelar på vatten, ”(timmer)stock” och ”holme”. Forskarna är inte eniga, ”stock” kan betyda allt från gränspåle till vatten som trängs ihop, ”stockar sig”. ”Stock” kan också ha betydelsen pålar eller stockar som ingått i en försvarsanläggning runt staden. På latin kallades Stockholm kort och gott för Holmia. Det äldsta kända belägget för namnet Stockholm fins i ett skyddsbrev för Fogdö kloster daterat juli 1252 och undertecknat av Birger jarl.

Uppdaterad