Kyrkogården

""
Skelett från utgrävningarna vid Helgeandsholmen. Foto: Alexander Mahmoud.

På platsen där Medeltidsmuseet ligger idag hittade arkeologerna en kyrkogård där nära fyra tusen människor låg begravda.

Ön Helgeandsholmen har fått sitt namn efter Helgeandshuset, en institution för gamla och sjuka i medeltidens Stockholm.

Under utgrävningen 1978–1980 påträffade arkeologerna Helgeandshusets kyrkogård. Fattiga, sjuka och gamla samt välbärgade äldre, som köpt sig in på Helgeandshuset, hade fått sin vila där. Även soldater som stupat i något av de många krig som utkämpades runt Stockholm under slutet av medeltiden, till exempel slaget på Brunkeberg 1471, begravdes på denna kyrkogård.

Arkeologerna fann 1139 skelett i ursprungligt läge och omrörda ben efter ytterligare cirka 2 800 människor. Uppskattningsvis har runt 4 000 människor fått sin sista vila på Helgeandshusets kyrkogård som var i bruk under drygt 200 år.

I väster avgränsades kyrkogården av en bågformig mur av gråsten som idag delvis är bevarad inne i museet. I utställningen kan du också se några av de skelett som hittades vid utgrävningen.

Döden och de döda

Begravningar på medeltiden var oftast enkla med endast en svepning runt kroppen. Kistor förekom men var inte regel. Endast de förnäma – kungar, stormän och deras kvinnor samt kyrkans män – begravdes inne i kyrkan. På stadskyrkogårdarna blev det oftast ont om plats. Nya gravar tillkom ovanpå de gamla eller så grävdes benen upp efter ett par år och placerades i benhus.

Uppdaterad