Kungens hemliga gång

Tunneldel av kung Karl XI:s hemliga gång från slottet till stallet på Helgeandsholmen.

Med den här hemliga gången kunde kungen ta sig från sin våning i slottet till stallet på Helgeandsholmen utan att någon såg.

Inne på museet kan du se mynningen till den hemliga gång som kung Karl XI lät bygga på 1600-talet. Innan riksdagshuset byggdes fanns det stall på Helgeandsholmen. Med hjälp av gången kunde kungen ta sig från slottet till sina hästar utan att någon såg honom.

Gången gick från kungens våning i slottet, ner till slottskällaren och fram till Stockholms ström. Därifrån ledde en träbro vidare till en gång på andra sidan vattnet. Den gången mynnar idag ut inne i Medeltidsmuseet.

Du hittar tunnelmynningen till vänster bakom modellen ”Ryttaren och soldaten” i basutställningen. Utomhus, under Norrbro, kan du se en liten öppning. Det var här som träbron anslöt till gången.

Fyra barn och två vuxna kikar in i tunnelmynningen till fornlämningen av kungens hemliga gång som finns på Medeltidsmuseet.
Tunnelmynningen ligger till vänster bakom modellen ”Ryttaren och soldaten”.

Uppdaterad