Hamnen

Fiskenät, rep och tunnor.
Foto: Ray wahlsten.

I stadens hamnar låg bestyckade skepp, antingen på väg ut i krig eller med uppgift att försvara staden. Här ankrade också mängder av små skutor och större koggar.

Stockholm hade ett suveränt läge mellan Mälaren och Saltsjön. Det låg som navet i ett hjul i det svenska riket och ville en fientlig grupp ta makten måste den inta Stockholm. Staden var nästan omöjlig att erövra med murar på land och pålkransar i vattnet.

Hamnen blev en plats där stadsinvånarna mötte bönder från Mälardalen och skärgården, fiskefolk från Bottenviken och ålänningar. Vattnet förband människor och varor, tankar och idéer.

Uppdaterad