Byggnadshyttan

Kryssvalv med olika dekorationsfaser: En obehandlad del med rå tegel, en vitkalkad del, en skissad del och en målad del.
Kryssvalv i Medeltidsmuseets uppbyggda miljö Byggnadshyttan. Foto: Anders Hviid.

Det medeltida Stockholm hade ovanligt många stenhus. I vår byggnadshytta kan du se hur man byggde hus på medeltiden.

Första stenstaden i riket

På 1200-talet var Stockholm en trästad. Bränder ödelade många hus. Det ledde till att myndigheterna drev fram en stenbebyggelse. Vid medeltidens slut hade Stockholm gått från att vara en trästad till en stad där stenhusen dominerade. Det var unikt för det dåvarande Sverige. Tekniken att bränna lera till tegel hade munkarna infört i mälarområdet på 1200-talet. Den äldsta bevarade tegelbyggnaden är dominikanordens Mariakyrka i Sigtuna, invigd 1247.

Att låta bygga sig ett hus av sten var dyrt, modernt och prestigefullt. Teglet skulle synas, därför putsades inte husen förrän på 1500–talet. För att framhäva det moderna byggmaterialet murade man fina mönster i fasaden, till exempel fiskbensmönster.

Metoder och färger

I vår byggnadshytta, uppförd av nytt handslaget tegel, kan du studera olika förbandstyper, som munkförband, bågar och valv. Du kan se exempel på färgpigment som var vanliga. Färgerna från mineral- och växtriket var klara och starka, men kunde vara giftiga. I ett återskapat takvalv finns en målning som visar hur kyrkomålningar kunde se ut. Det är en al–seccomålning, målning på torr puts, vilket var vanligt. För att bilderna skulle synas tydligt i det svagt upplysta kyrkorummet använde man starka färger. Med tiden har de ofta bleknat eller svartnat.

Byggarbetare

På ett husbygge arbetade, förutom murare och timmermän, takläggare, kalkrörare, arbetskarlar och arbetskvinnor och ibland stenhuggare.

Uppdaterad