Riddarholmsskeppet och hamnen

På Medeltidsmuseet kan du se ett skepp från 1520-talet. 

Riddarholmsskeppet

Vraket hittades 1930 i Riddarholmskanalen under grävarbetet för Stockholms tunnelbana. Därför döptes det till Riddarholmsskeppet. Skeppet ingick förmodligen i Stockholms försvar. Ombord fanns kanoner av typen kammarbössa och ammunition. Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, vilket tyder på att även skeppet var i stadens ägo.

Skeppet var ca tjugo meter långt och knappt 6 meter brett. Det är klinkbyggt med bordläggningsplankorna om lott, samma teknik som många vikingaskepp, 

Skeppet är dendrokronologiskt daterat med hjälp av årsringarna på de ekar som skeppet är byggt. Ekarna fälldes någon gång mellan åren 1522–1527.

De bärgade skeppsdelarna förvarades på olika ställen fram till 1947 då det monterades ihop för första gången. En andra version av det rekonstruerade skeppet visades 1964 på Stadsmuseet. Där förvarades det i 20 år innan det i mitten av 1980-talet flyttades till det nyöppnade Medeltidsmuseet.

Riddarholmsskeppet, ett båtvrak från 1520-talet.

Hamnen

Stockholm hade ett suveränt läge mellan Mälaren och Saltsjön. Det låg som navet i ett hjul i det svenska riket och ville en fientlig grupp ta makten måste den inta Stockholm. Staden var nästan omöjlig att erövra med murar på land och pålkransar i vattnet.

I stadens hamnar låg bestyckade skepp, antingen på väg ut i krig eller med uppgift att försvara staden. Här ankrade också mängder av små skutor och större koggar. Hamnen blev en plats där stadsinvånarna mötte bönder från Mälardalen och skärgården, fiskefolk från Bottenviken och ålänningar. Vattnet förband människor och varor, tankar och idéer.

Uppdaterad