Visningar och vandringar

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Våra program är anpassade efter grundsärskolans kursplan för de samhällsorienterande ämnena och för gymnasiesärskolans kursplan för historieämnet. Fokus ligger på delar av ämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet.

Under besöket ges klassen glimtar av livet i det medeltida Stockholm. Eleverna får möjlighet att utveckla kunskap om det medeltida samhället och hur levnadsvillkoren såg ut för medeltidens människor. Vi använder ämnesspecifika begrepp och upplever miljöer och källmaterial med flera av våra sinnen.

 

Besök på museet

#upplevmederasinnen #livetundermedeltiden #ämnesbegrepp #Stockholm

Våra pedagoger har stor erfarenhet av att möta människor med olika funktionsvariationer.

De allra flesta program går att anpassa, säg bara till vid bokning så ger vi förslag.

Under måndagarna håller museet stängt för allmänheten. Då har vi möjlighet att boka in grupper som har behov av särskilda anpassningar eller som behöver ha lite extra lugn och ro runt sig.

 

Exempel på program:

Visning av basutställningen på museet. Visningen tar 1 timme och priset är 900 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

Temavisning inne på museet om exempelvis mat, kläder, kärlek, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster. Visningen tar 1 timme och priset är 1200 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

Rundvandring i medeltiden sker inne på museet i kombination med en kortare stadsvandring i Gamla stan. Den tar ca 1 timme och priset är 1300 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte. Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Vandringen tar ca 1 timme. Max 30 deltagare.

Vi har även våra tematiserade museilådor som är fyllda med taktilt material som vi gärna använder. 

Här intill hittar du även studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök. Länk till studiematerial

I entrén till museet finns en taktil modell av museets utställning:

I museet i bilder kan du även se hur våra miljöer ser ut. Bifogas som pdf

Mer information om tillgänglighet hittar du här

 

Bokning och priser

Telefontid vardagar 09.00–12.00: 08-508 316 20

boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Ovanstående priser gäller dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI, vuxenutbildning samt universitet och högskola.

Uppdaterad