Visningar och vandringar

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Alla våra program är anpassade efter delar av de syftesbeskrivningar och förmågor som finns i Gy11:s kursplaner för historieämnet.

Eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera det vi ser. Vi möter olika sorters källor som vi problematiserar och använder för att se olika tolkningar och perspektiv av det medeltida Stockholm. Eleven får kunskaper om tidsperioden för att själv kunna använda en historisk referensram.

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Här intill hittar du även studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök.

Här blir medeltiden levande igen!

 

Visning av museets basutställning

#livetundermedeltiden # arkeologiskaföremål #källkritik #historiebruk #Stockholm

Under en timme ges klassen glimtar av livet i den medeltida handelsstaden Stockholm med bland annat träbodar, tegelhus, kyrka, stadsmur och galgbacke.

Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck.

Eleverna har möjlighet att ställa frågor och diskutera det vi ser i utställningen. Länk till studiematerial

Visningen tar ca 1 timme och priset är 800 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

 

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Ombyggnationen av Slussen är omfattande och görs bokstavligen i och på historisk mark. Under arbetets gång har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren.

Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia.Länk till studiematerial

Vandringen är gratis och tar ca 1 timme.Max 30 deltagare.

 

Temavisning i museet

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #fördjupning #Stockholm

Har du som lärare önskemål om en skolvisning med fördjupning inom ett särskilt område? Vi kan erbjuda flera olika ingångar, exempelvis kläder, kärlek, mat, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster. Vi tar avstamp i delar av museets basutställning för att sedan fördjupa oss i det tema som ni önskar.

Vi möter olika sorters källor som vi problematiserar och använder för att se olika tolkningar och perspektiv av ert valda tema samt det medeltida Stockholm. Eleven får kunskaper om tidsperioden för att själv kunna använda en historisk referensram. Länk till studiematerial

Visningen tar ca 1 timme och priset är 800 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

 

Rundvandring i medeltiden 

– en kombinerad visning och vandring

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Gamlastan #källkritikochhistoriebruk #Stockholm

Under besökets första timme lär vi känna det medeltida Stockholm på plats i museet. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Efter detta tar vi oss ut på upptäcktsfärd i Gamla stan där vi möter verkliga medeltida miljöer. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och tid för att belysa olika perspektiv av det medeltida Stockholm. Länk till studiematerial

Rundvandring i medeltiden tar ca 2 timmar och priset är 1400 kronor för en grupp med max 30 deltagare. 

 

Slussen under ytan

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Den tidigare utställningen är nu stängd. En ny utställning med de arkeologiska föremålen kommer färdigställas under våren 2019. När den är klar så kommer programmet att presenteras här.

 

Bokning och priser

Telefontid vardagar 09.00–12.00: 08-508 316 20 

boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Ovanstående priser gäller dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI, vuxenutbildning samt universitet och högskola.

Uppdaterad