Visningar och vandringar

Foto: Alexander Mahmoud.

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Alla våra program är anpassade efter Lgr11:s kursplan i historia. Fokus ligger på delar av historieämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet för åk 4-6.

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Här intill hittar du även studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök.

Här blir medeltiden levande igen!

 

Visning av museets basutställning

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Stockholm

Under en timme ges klassen glimtar av livet i den medeltida handelsstaden Stockholm med bland annat träbodar, tegelhus, kyrka, stadsmur och galgbacke. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Visningen tar ca 1 timme och priset är 800 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

 

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Ombyggnationen av Slussen är omfattande och görs bokstavligen i och på historisk mark. Under arbetets gång har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren.

Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Länk till studiematerial

Vandringen är gratis och tar ca 1 timme. Max 30 deltagare.

 

Temavisning i museet

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #fördjupning #Stockholm

Har du som lärare önskemål om en skolvisning med fördjupning inom ett särskilt område? Vi kan erbjuda flera olika ingångar, exempelvis kläder, kärlek, mat, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster.

Vi tar avstamp i delar av museets basutställning för att sedan fördjupa oss i det tema som ni önskar. Oavsett vilket tema ni väljer kommer eleverna att få möta medeltida miljöer samt exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Visningen tar ca 1 timme och priset är 800 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

 

Rundvandring i medeltiden – en kombinerad visning och vandring

 #livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Gamlastan #Stockholm

Under besökets första timme lär vi känna det medeltida Stockholm på plats i museet. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Efter detta tar vi oss ut på upptäcktsfärd i Gamla stan där vi möter verkliga medeltida miljöer. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och tid för att belysa olika perspektiv.

Under rundvandringen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Rundvandring i medeltiden tar ca 2 timmar och priset är 1400 kronor för en grupp med max 30 deltagare.  

 

Slussen under ytan

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Den tidigare utställningen är nu stängd. En ny utställning med de arkeologiska föremålen kommer färdigställas under våren 2019. När den är klar så kommer programmet att presenteras här.

 

UtställningenSlussen under ytan är en utställning om Slussens historia och arkeologi. Visningen handlar om vad arkeologerna hittar vid Slussenområdet som just nu byggs om. Hur jobbar arkeologer och hur kan man läsa kulturlager och tolka fynd? Vid visningen diskuteras källkritik och historiebruk. Klassen får också veta varför Stockholms historia till vissa delar måste skrivas om. Länk till studiematerial

Visningen tar ca 1 timme och priset är 800 kronor för en grupp med max 30 deltagare.

 

Vi kommer till er med museilåda

#tema #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Här kommer en av våra museipedagoger ut till er skola och leder arbetet i klassrummet under 60 minuter. En utgångspunkt brukar vara Stockholms medeltid ur olika perspektiv, men detta kan kompletteras med mer inriktade teman som exempelvis mat, kläder, runor och skrift, hantverk. Museipedagogen har vid besöket med sig en av våra museilådor. Källmaterialet levandegörs och eleverna får känna på föremålen. Vi har även med bilder som vi samtalar runt. Under besöket blandar vi information med praktiska övningar där eleverna får arbeta aktivt. Naturligtvis används relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vårt mål är att ge klassen en spännande och intresseväckande upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Skolbesöket förbereds med hjälp av vår bokningsavdelning. Vi hjälper gärna till och förbereder enligt önskemål.

 

Bokning och priser

Telefontid vardagar 09.00–12.00: 08-508 316 20
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Ovanstående priser gäller dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI, vuxenutbildning samt universitet och högskola. 

Vandring i Gamla stan. Foto: Medeltidsmuseet.

Uppdaterad