Tillgänglighet för Medeltidsmuseets webbplats

Stockholms stad står bakom webbplatsen medeltidsmuseet.stockholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur Medeltidsmuseets webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem,
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

En oberoende granskning av växer.stockholm har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Granskningen är godkänd av styrgruppen för Stockholm webb.

Resultat: medeltidsmuseet.stockholm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss genom att skicka mejl. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

E-post: medeltidsmuseet@stockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta var bristerna finns.

Rapportera brister i tillgänglighet, Stockholms stads startsida

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

  • Enstaka kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (A).
  • Övriga kartor på webbplatsen som används för att peka ut geografisk lägesinformation, är inte heller tillgänglighetsanpassade. De omfattas däremot inte av lagkravet eftersom de inte i första hand är avsedda att användas för navigering.

Möjligt att uppfatta, syfte med inmatningsfält

Webbplatsen använder i vissa fall formulärfält som är kodade med div-element i stället för att använda html5-element. Anpassning till html5 för rullgardinslistor där flera val är möjliga (”multi select”), kommer tills vidare inte genomföras då det finns kända brister i tillgänglighet i tekniken. WCAG 1.3.1 (A), 4.1.2 (A).

Hanterbar, tillgänglighet via tangentbord

  • Dokument i formatet pdf som utgörs av exempelvis blanketter som behövs för att ”genomföra aktiva administrativa förfaranden”, kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.
  • Övriga dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Åtgärdsplan

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes den 20 november 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast den 31 december 2023 i samband med flytt till en ny webbplattform.

Uppdaterad