Organisation & personal

Medeltidsmuseet ingår som en enhet i Stadsmuseiavdelningen. Stadsantikvarien i Stockholms stad är avdelningens chef, och avdelningen är en del av Stockholms stads kulturförvaltning.  Inom avdelningens enheter finns det personal som arbetar för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. 

Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef och stadsantikvarie
08-508 31 560
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Medeltidsmuseet 

Medeltidsmuseets verksamhet omfattar utställningar, butik, program, visningar och vandringar samt en publik skapande verkstad. Enheten ansvarar dessutom för stadsmuseiavdelningens sex filialer och har det publika ansvaret för Skogskyrkogården och Visitors center samt ansvarar för den publika verksamheten i samband med de arkeologiska undersökningarna vid Slussen. Verksamheten ska verka för att nå Stockholmare i alla delar av Stockholm.

Tina Rodhe, museichef
08-508 31 804
tina.rodhe@stockholm.se

Medeltidsmuseet pedagogik och butik

Marit Holgersson, antikvarie, pedagogisk verksamhet
08-508 31 796
marit.holgersson@stockholm.se

Åsa Dahlstedt, butiksföreståndare
08-508 31 806 
asa.dahlstedt@stockholm.se

Samlingar

Medeltidsmuseets föremål är en del av Stadsmuseets samlingar. Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Johanna Karlsson, enhetschef Stadsmuseet Kunskapsuppbyggnad (samlingar, dokumentation, bevarande och forskning)
08-508 31 555
johanna.x.karlsson@stockholm.se

Kommunikation

Ernesto Garzón, kommunikatör
08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Läs mer

Läs mer om Stadsmuseiavdelningens verksamheter på Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad