Organisation & personal

Medeltidsmuseet ingår som en enhet i Stadsmuseiavdelningen. Stadsantikvarien i Stockholms stad är avdelningens chef, och avdelningen är en del av Stockholms stads kulturförvaltning.  Inom avdelningens enheter finns det personal som arbetar för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. 

Stadsmuseiavdelningen

Ann-Charlotte Backlund,  stadsantikvarie och chef för Stadsmuseiavdelningen. 

Medeltidsmuseet 

Medeltidsmuseets verksamhet omfattar utställningar, butik, program, visningar och vandringar samt en publik skapande verkstad. Enheten ansvarar dessutom för stadsmuseiavdelningens sex filialer och har det publika ansvaret för Skogskyrkogården och Visitors center samt ansvarar för den publika verksamheten i samband med de arkeologiska undersökningarna vid Slussen. Verksamheten ska verka för att nå Stockholmare i alla delar av Stockholm.

Tina Rodhe, museichef
08-508 318 04, tina.rodhe@stockholm.se

Medeltidsmuseet pedagogik och butik

Marit Holgersson, antikvarie, pedagogisk verksamhet, Medeltidsmuseet
08-508 317 96, marit.holgersson@stockholm.se

Åsa Dahlstedt, butiksföreståndare, Medeltidsmuseet
08-508 318 06, asa.dahlstedt@stockholm.se

Samlingar

Medeltidsmuseets föremål är en del av Stadsmuseets samlingar. Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Gunilla Rehnström-Olander, enhetschef Samlingar bevarande 
08-508 315 94, gunilla.rehnstrom-olander@stockholm.se 

Hans Öjmyr, enhetschef Samlingar kunskapsuppbyggnad
08-508 316 31, hans.ojmyr@stockholm.se 

Kommunikation

Sara Claesson, kommunikationschef
08-508 316 09, sara.claesson@stockholm.se

Matilda Ekström, tillfällig kommunikatör, Medeltidsmuseets webbplats
Kontakt: 076-123 17 57, matilda.j.ekstrom@stockholm.se 

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör, Medeltidsmuseets webbplats
Kontakt: 08-508 317 05, katinka.bergvall@stockholm.se

Läs mer

Läs mer om Stadsmuseiavdelningens verksamheter på Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad