Organisation & personal

Medeltidsmuseet är en del av Stockholms stads kulturförvaltning och ingår i avdelningen Museer och konst. Inom avdelningens enheter finns det personal som arbetar för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. 

Avdelningen Museer och konst

Fredrik Linder, avdelningschef och stadsantikvarie

08-508 31 779
fredrik.linder@stockholm.se

Medeltidsmuseet 

Medeltidsmuseets verksamhet omfattar utställningar, butik, program, visningar och vandringar samt en publik skapande verkstad. Enheten ansvarar även för avdelningens filialer Svartbrödraklostrets källare och Vindragarlagets skrålokal samt för den publika verksamheten i samband med de arkeologiska undersökningarna vid Slussen. Verksamheten ska verka för att nå Stockholmare i alla delar av Stockholm.

Tina Rodhe, museichef
08-508 31 804
tina.rodhe@stockholm.se

Medeltidsmuseet pedagogik och butik

Marit Holgersson, antikvarie, pedagogisk verksamhet
08-508 31 796
marit.holgersson@stockholm.se

Åsa Dahlstedt, butiksföreståndare
08-508 31 806 
asa.dahlstedt@stockholm.se

Samlingar

Medeltidsmuseets föremål är en del av Stadsmuseets samlingar. Museisamlingen har en samhällsfunktion att tillvarata och varaktigt bevara stockholmarnas och stadens enskilda och kollektiva minnen och ting för framtiden.

Johanna Karlsson, chef enheten för samlingar
08-508 31 555
johanna.x.karlsson@stockholm.se

Kommunikation

Ernesto Garzón, kommunikatör
08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Läs mer

Läs mer om avdelningen Museer och konsts verksamheter på Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad