Medeltidsmuseet flyttar

Fasad i fransk 1700-talsklassicism.
Börshuset, Stortorget. Foto: Mattias Ek

Medeltidsmuseet flyttar till Börshuset vid Stortorget i Gamla stan.

Unik museisatsning

Stockholms stad gör sin största museisatsning på decennier med ett nytt museum i stadens äldsta kärna. Det nya Medeltidsmuseet ska etableras i Börshuset vid Stortorget i Gamla stan – mitt i medeltiden – invid Storkyrkan och Stockholms äldsta namngivna gata, Köpmangatan. Här ska besökare välkomnas till ett attraktivt museum i en unik miljö vid en naturlig mötesplats för stockholmare och turister. Med nyskapande gestaltning och innovativ teknikanvändning kommer museet att berätta om livet i den medeltida staden, om Stockholms uppkomst och om Gamla stans utveckling.

Börshuset

Ambitionen är att det nya Medeltidsmuseet ska ta plats i Börshuset, i de lokaler som idag rymmer Nobel Prize Museum. Börshuset ligger på Stortorgets norra sida i kvarteret Rådstugan. Huset uppfördes 1773–1778 av Stockholms borgerskap för Stockholms fondbörs efter ritningar av arkitekt Erik Palmstedt. På platsen låg tidigare den medeltida Rådstugan. Nobel Prize Museum har siktet inställt på att skapa ett nytt kultur- och vetenskapshus vid Slussen med en bred publik verksamhet kopplad till Nobelpriset. Arbete pågår med att säkra finansiering och fastlägga en tidplan.

Under Norrbro

Medeltidsmuseets nuvarande lokaler under Norrbro kommer att tas över av riksdagsförvaltningen som äger huvuddelen av lokalerna. Riksdagsförvaltningen genomför ett omfattande fastighetsutvecklingsprojekt och behöver lokalerna under Norrbro för sin verksamhet. Bland annat vill man skapa ett utökat besökscentrum där fornlämningen av den medeltida stadsmuren kan vara tillgänglig för allmänheten.

Tidplan

Tidpunkten för när Medeltidsmuseet ska lämna nuvarande lokaler under Norrbro är inte fastställd. 

Uppdaterad