Inställt: Samfundet Sankt Erik c/o Medeltidsmuseet: Så byggdes husen 1880–2020

Ritning av ett sekelskifteshus i genomskärning.

Få en exposé över den svenska arkitekturens tidsepoker med arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen.

Cecilia Björk och Laila Reppen, båda arkitekter SAR/MSA, presenterar den nionde och omarbetade upplagan av Så byggdes husen som denna gång spänner över perioden 1880–2020. En exposé över den svenska arkitekturens tidsepoker, såväl vad gäller gestaltning som konstruktion och planlösningar, och en oumbärlig handbok för både den arkitekturhistoriskt intresserade och den arkitekturhistoriskt bevandrade.

Samfundet Sankt Erik i samarbete med Medeltidsmuseet.