Föreläsning: Aktuell arkeologi 3 för 1

Tre arkeologer som mäter och en grävmaskin som gräver.
Utgrävning av Polhems sluss vid nuvarande Slussenområdet i Stockholm. Foto: Arkeologikonsult.
Fyndaskar med arkeologiska fynd.
Arkeologiska fynd från utgrävningarna vid Helgeandsholmen. Foto: Emmy Kauppinen
Portvalv i källare.
Källare i Gamla stan. Foto: Anna Bergman

Hör om pågående arkeologiska projekt i Stockholm i denna föreläsning som bjuder på tre miniföredrag av arkeologer verksamma vid Medeltidsmuseet och Stadsmuseet.

Program

Rum under gator och gränder

I många av Gamla stans källare finns det igenmurade dörröppningar som leder ut mot utrymmen under gatumark. Var har de lett, och vad finns fortfarande kvar?
Föreläsare: Anna Bergman, byggnadsarkeolog, Medeltidsmuseet.

Helgeandsholmen genom tiderna

Vad kan ett par krukskärvor, djurben och timmer berätta om Helgeandsholmens historia? Följ med i platsens utveckling berättad genom en handfull fynd från de arkeologiska utgrävningarna som gjordes för cirka 40 år sedan.
Föreläsare: Emmy Kauppinen, arkeolog, Medeltidsmuseet och Nina Sandberg, arkeolog, Stadsmuseet.

Vad händer vid Slussen?

Nu har man grävt i 9 år vid Slussen. Vad händer just nu och hur tolkar arkeologerna de lämningar och fynd som kommit fram
Föreläsare: Marit Holgersson, antikvarie, Medeltidsmuseet.

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad ned hörslinga och är tillgänglig för personer med rullstol, rullator eller barnvagn.

Utställning Fynden berättar

I Medeltidsmuseets utställning "Fynder berättar" visas arkeologiska fynd från Slussen. Här presenteras föremål och nya teorier som uppkommit under de arkeologiska utgrävningarna.

Fynden berättar