inställd: Arkeologiskt seminarium: Historiska källor och arkeologiska fynd

Magnus Ladulås brev från 1288. Foto: Riksarkivet
Magnus Ladulås brev från 1288. Foto: Riksarkivet

Ett seminarium om hur arkeologer jobbar med äldre källor när man gräver.

Arkeologi beskrivs ofta som en materiell historia, där fakta om historien söks i föremål och lämningar gömda och glömda i marken för länge sedan. Detta är naturligtvis en viktig del, men olika historiska källor är ofta värdefulla när arkeologen försöker tolka det arkeologiska materialet.

Vid det här arkeologiska seminariet lyfter vi tre olika historiska material – skriftliga källor, målade bilder och ritade kartor – och lär oss om hur arkeologer använder dessa för att besvara arkeologiska frågor.

Föreläsningar

  • Runstenar – Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
  • Måleri och bilder – Pia Bengtsson Melin, Statens Historiska Museer
  • Historiska texter – Philip Tonemar Arkeologi Konsult

I samarbete med Stockholms läns museum

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad ned hörslinga och är tillgänglig för personer med rullstol, rullator eller barnvagn.