c/o Medeltidsmuseet: Kvinnliga landskapsarkitekter

Trädgårdsritning
Ritning av Ester Claesson för trädgården på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare by, 1926.

En föreläsning med Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, om kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft. Arrangeras av museets vänförening Samfundet S:t Erik.

Inom det yrke vi idag kallar landskapsarkitektur etablerade sig de första svenska kvinnorna i början av 1900-talet. Detta föredrag handlar om några av yrkets kvinnliga pionjärer, som Ester Claesson, Helfrid Löfquist, Ulla Bodorff och Sylvia Gibson. Var utbildades de och vilken typ av uppdrag hade de? Hur gick de till väga för att etablera sig och hur såg omgivningen på dem då och vad finns kvar av deras verk idag?

Föreläsare är Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

I samarbete med Samfundet S:t Erik.