c/o Medeltidsmuseet: Sexhandel i 1700-talets Stockholm

""
Snörliv, Nordiska museet. Foto: Mats Landin.

Museets vänförening Samfundet S:t Erik har bjudit in etnologen Rebecka Lennartsson att föreläsa om jungfruburar, kaffehus och horbaler utifrån hennes nyutgivna bok ”Mamsell Bohmans fall”.

Borgardottern Lena Cajsa Bohmans märkliga levnadsöde är utgångspunkt för denna historia om handeln med sex i en stad som liknades vid Sodom. Från utvärdshus och gränder vittnar källor om kopplares nätverk, manliga umgängesformer, kvinnors villkor och vardagslivets skvaller och våld.

Vår föreläsare Rebecka Lennartsson är docent i etnologi och specialiserad på Stockholms prostitutionshistoria. Hon utgår i denna föreläsning från sin nyutkomna bok "Mamsell Bohmans fall. Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm."

Rebecka Lennartsson är verksam på Stadsmuseet som chef över Stockholmia – forskning och förlag. 

I samarbete med Samfundet S:t Erik.