Hagioskop

Visning som utgår ifrån ny forskning om medeltida kyrkors glömda titthål.

”Hagioskop” är namnet på de titthål som ibland går att se i medeltida kyrkor runtom i landet, främst på Gotland.

Karl Pettersson som guidar denna visning har forskat om anledningarna till Hagioskopens uppkomst utifrån optik, arkitektur och religionshistoria. Varför behövdes titthål i kyrkoväggarna just vid denna tidpunkt i historien och vilka skulle använda dem?