c/o Medeltidsmuseet: Skönhetsrådet 100 år

Karta över stadsutveckling

Skönhetsrådets sekreterare, Henrik Nerlund, berättar om organisationens arbete under 100 år, om stadsbyggnadsstrider och om förändrade ideal. Föreläsningen utgår från den nyutkomna boken Skönhet, nytta och beständighet.

Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten kompakt stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker.

Föreläsare: Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet och författare till den nytutkomna boken Skönhet, nytta och beständighet. Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år.

I samarbete med Samfundet S:t Erik.