INSTÄLLD! Fynden berättar. Om arkeologin vid Slussen

Arkeolog gräver
Arkeologisk utgrävning av Parmätarhuset vid Stadsgården. Foto: Arkeologikonsult AB

Visning av utställningen Fynden berättar, om arkeologin vid Slussen. Nya fynd erbjuder ny kunskap! Hör om hur man kan tolka de arkeologiska fynd som dyker upp vid ombyggnaden av Slussen.

Fynden berättar

Följ med på en visning av utställningen Fynden berättar, om arkeologin vid Slussen. Här berättar vi om hur man kan tolka de arkeologiska fynd som dyker upp vid Slussen nu när platsen byggs om. De nya fynden erbjuder ny kunskap om den historiska stadsmiljön. Stockholms historia får fler kapitel!

Ett exempel är den tidiga smedjan med verktyg och osmundjärn. Ett annat är dyrbart importerat stengods och ylletyg från 1300-talet.

Hur kan vissa fynd vara så välbevarade? Hur arbetar arkeologerna och vilka kontakter tyder fynden på? Hur länge ska man gräva vid Slussen? Passa på att ställa frågor och titta på fynd från Slussen.

Utställningen Fynden berättar öppnade i april 2019 och är en fortsättning av utställningen Slussen under ytan som visades på museet under 2016–2018.

Visningar höst/vinter 2019/2020

Utställningen Fynden berättar visas varannan onsdag oktober till januari:

Onsdag 9 oktober 17.00–17.45
Onsdag 23 oktober 17.00–17.45
Onsdag 6 november 17.00–17.45
Onsdag 20 november 17.00–17.45
Onsdag 4 december 17.00–17.45
Onsdag 18 december 17.00–17.45
Onsdag 15 januari 17.00–17.45
Onsdag 29 januari 17.00–17.45