Visning av Vindragarlagets skrålokal

 • Öppettid

  Söndag 22 september

  15.00–16.00

 • Pris

  120 kronor

 • Plats

  Gamla stan

  Samlingsplats står på biljetten

Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder, traditioner och tunga lyft.

Från medeltiden och fram till 1930-talet förekom det vindragare i Stockholm. De transporterade vinfat från skeppen i hamnen till de vinkällare i staden som hade rättighet att lagra och sälja vin.

Hör om hur sjutton män arbetade från 07.00 till 21.00 och hur yrkeskårens villkor förändrades över tid. Hur såg dagarna ut? Vem bestämde? Vad fanns i lunchlådan? Se instrument som använts till vintappning och provsmakning. Och hör om kvinnornas roll.

Vi inleder med en kort vandring i Gamla stan. Därefter ges en exklusiv visning med max 9 deltagare.

I huset på Stora Hoparegränd hade vindragarna sin skrålokal åren 1818–1930. Det är landets enda skrålokal som bevarats oförändrat på ursprunglig plats. Huset är troligen byggt i slutet av 1500-talet och är sedan år 1992 statligt byggnadsminne.

Visningar sommaren 2019

Söndag 1 september 15.00–16.00
Söndag 22 september 15.00–16.00

Tillgänglighet

Tillgänglighet saknas för barnvagnar och rullstolar på grund av smala, branta trappor.

Boka för grupp

Denna visning kan även bokas för grupp