Arkeologi vid Slussen och nya upptäckter

En man i skyddskläder och hjälm arbetar i en utgrävning.
Utgrävning av den forna handelsplatsen Järngraven vid Slussen. Foto: Arkeologikonsult.
 • Öppettid

  Söndag 25 augusti

  12.30–16.00

 • Pris

  Fri entré

 • Plats

  I museet

  Obs! Begränsad framkomlighet (se nedan)

Obs! På grund av Stockholm Triathlon så är det begränsad framkomlighet runt Norrbro den 25 augusti. Välj helst att komma från södersidan via Mynttorget/Slottet.

Under Arkeologidagen 2019 kan du på Medeltidsmuseet ta del av aktuella rön, se aldrig tidigare visade föremål och höra om Svartbrödraklostret i Gamla stan.

I en föreläsning får du veta hur det kommer det sig att utgrävningarna vid Slussen gör att stadens historia delvis måste skrivas om. Du får exklusiva visningar av nya fynd och höra om de nya upptäckter som gjorts kring Svartbrödraklostret i Gamla stan – hur såg klostret egentligen ut?

Under visningarna av utställningen "Fynden berättar" får höra du om olika fynd som gjorts de senaste åren vid Slussen och vad de berättar om platsens historia.

Program för dagen

12.30 Aktuell arkeologi vid Slussen, föreläsning med chefsarkeolog Kenneth Svensson.

13.30 Visning av utställningen ”Fynden berättar”, om ny historia om Slussen. Antikvarie Jessica Giertz visar.

14.30 Nya upptäckter om Stockholms svartbrödrakloster, föreläsning med Stadsmuseets arkeolog Anna Bergman.

15.30 Visning av utställningen ”Fynden berättar”, om ny historia om Slussen. Antikvarie Marit Holgersson visar.

I samarbete med Riksantikvarieämbetet