Utsålt: Stad, omland, kommunikation: Aktuell arkeologisk forskning om städernas framväxt

""
 • Öppettid

  Söndag 17 februari

  13.00–17.00

 • Pris

  120 kronor

 • Plats

  Medeltidsmuseet

  Birgittarummet

Programmet är utsålt.

Medeltidsmuseet och Stockholms läns museum samordnar en seminariedag för att uppmärksamma forskningen om bildandet av de tidiga städerna i Mälardalen.

Genom de senaste årens arkeologiska undersökningar har ett omfattande arkeologiskt material samlats in som nyanserar bilden av hur de tidiga städerna i Mälardalen kom till. I dag framställs inte städernas utveckling som en linjär process, utan det är tydligt att de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar och kommunikationen till dess omland varit tongivande.

Föredragshållare

Annica Ramström, Arkeologgruppen: Södertälje, den medeltida staden?

Cecilia Ljung, Anna Kjellström och Torun Zachrisson, Stockholms universitet: Skärningspunkt Sigtuna – de första människorna i Sveriges äldsta stad. 

Daniel Sahlén, Stockholms läns museum: Metallhantverk i de tidigaste städerna. 

Gert Magnusson och Catarina Karlsson, Jernkontoret: Järnet, en nyckel till Stockholm.

Jens Heimdal, Arkeologerna: Medeltidens gröna städer – spår av trädgårdsodling i Stockholm och andra städer. 

Marit Holgersson, Medeltidsmuseet: Stadsmiljön utanför staden.

Michael Johansson, Stadsmuseet: Keramik i det medeltida och tidigmoderna Stockholm – Några exempel från Slussen-undersökningarna 2013–2018.

Tomas Ekman och Agneta Flood, Arkeologgruppen, arkeologikonsult: Stockholms första kyrkogård - Arkeologi vid Storkyrkan.

I samarbete med Stockholms läns museum.