Visning av Vindragarlagets skrålokal

Öppettid
Söndag 3 februari

14.00–15.00

Guide: Gudrun Wessnert, museipedagog

Pris
120 kronor

Köp biljett

Plats
Gamla stan

Samlingsplats står på biljetten

Hör om ett arbetslags historia, yrkesheder, traditioner och tunga lyft.

Från medeltiden och fram till 1930-talet förekom det vindragare i Stockholm. De transporterade vinfat från skeppen i hamnen till de vinkällare i staden som hade rättighet att lagra och sälja vin.

Hör om hur sjutton män arbetade från 07.00 till 21.00 och hur yrkeskårens villkor förändrades över tid. Hur såg dagarna ut? Vem bestämde? Vad fanns i lunchlådan? Se instrument som använts till vintappning och provsmakning. Och hör om kvinnornas roll.

Vi inleder med en kort vandring i Gamla stan. Därefter ges en exklusiv visning med max 9 deltagare.

I huset på Stora Hoparegränd hade vindragarna sin skrålokal åren 1818–1930. Det är landets enda skrålokal som bevarats oförändrat på ursprunglig plats. Huset är troligen byggt i slutet av 1500-talet och är sedan år 1992 statligt byggnadsminne.

Visningar våren 2019

söndag 3 februari 14.00–15.00
söndag 31 mars 14.00–15.00
söndag 28 april 14.00–15.00
söndag 5 maj 14.00–15.00

Tillgänglighet

Tillgänglighet saknas för barnvagnar och rullstolar på grund av smala, branta trappor.

Boka för grupp

Denna visning kan även bokas för grupp

Programtips

Stadsvandring i Stadsmuseets regi: Vinets väg från kaj till krog.
Söndag 14 april 14.00–15.40
Torsdag 30 maj 18.00–19.40