Föredrag: Den medeltida mässan

Del av en marginalillustration som visar prästen under mässan. England 1400-tal.
Öppettid
Söndag 27 januari

14.00–15.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
I museet

Hör om medeltidsmässans olika delar, förutsättningar och förändringar.

Gudstjänsten och särskilt den medeltida mässan utgjorde en central del i det medeltida samhället. För att idag kunna förstå medeltidsmänniskan och hennes förutsättningar måste vi förstå hennes förhållande till religionen.

Hur upplevdes mässan av kyrkobesökarna? Såg man allt som hände? Pratade prästen verkligen bara latin?

Föredraget tar avstamp i den medeltida mässa som återskapades av Länsmuseet Gotlands Fornsal, Riksantikvarieämbetet, och utbildningsradion (UR-media) med flera år 1989.

Föredragshållare: Karl Pettersson, historiker.