Stadsmuseet och BRUK c/o Medeltidsmuseet: Stockholm växer

Tegnérlunden mot nordost, år 1903. Fotograf okänd.
Öppettid
Måndag 18 september

08.30–17.00

Pris
350–550 kronor

Anmälan och betalning i förväg

Plats
Medeltidsmuseet

Vad händer med de gröna kulturmiljöerna när staden expanderar? Seminarium om kulturhistoriskt värdefulla parkmiljöer och hur dessa hanteras.

Stockholm är internationellt känt för sina parker och grönområden. Miljöerna utgör en viktig del i förståelsen för stadens historiska utveckling. De berättar hur befolkningen förhållit sig till de yttre miljöerna genom historien.

Stockholm står nu inför en mycket expansiv period. Stadens befolkning beräknas öka med 400 000 invånare fram till år 2040. För att veta hur vi inom stadsplaneringen ska förhålla oss till stadens kulturhistoriskt värdefulla parkmiljöer krävs kunskap i flera led. Därför har vi bjudit in yrkespersoner och föredragshållare att berätta mer om dessa och hur de hanteras från antikvariskt och förvaltningsmässigt håll.

Seminariet vänder sig till dig med intresse för stadsplanering och kulturhistoriskt värdefulla grönområden.

Tanken är att seminariet ska uppmuntra till utbyte av erfarenheter över olika kompetensområden. Vi hoppas också väcka intresse för och informera om parkmiljöer inom kulturmiljövården och stadsplaneringen.

Föredragen kretsar kring ämnen som Stockholms parkers historia och värden, Stadsmuseets arbete med de gröna kulturmiljöerna samt hur staden hanterar den praktiska förvaltningen av dessa.

På eftermiddagen beger vi oss ut för att titta på ett par intressanta exempel. På kvällen blir det middag för den som vill.

Program

Se hela programmet här

Plats

Medeltidsmuseet, Strömparterren 3
Hitta hit

Pris och anmälan

Avgift:
550 kr för icke medlemmar i BRUK
450 kr för medlemmar
350 kr för studenter

I anmälningsavgiften ingår lunch och fika.
Resan till platsen för studiebesöken och eventuell middag ingår inte i seminarieavgiften.

Anmälan senast 11 september
Anmäl dig här

Betalning

Betalning sker till plusgiro: 16 98 70 – 3, efter att ni har erhållit platsbekräftelse per mail.
Betalning kan även göras via Swish: 123 525 09 98

Ange namn vid betalning.
Anmälan blir gällande först när betalningen registrerats.

Har du frågor om anmälan, innehåll eller något annat, kontakta gärna bruk@foreningenbruk.se