Förlorat järn

Årderbruk från kalkmålning i Tensta kyrka i Uppland (1473). Foto: Catarina Karlsson.
Öppettid
Söndag 2 april

13.00–14.00

Pris
50 kronor

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Föreläsning om allt järn som bokstavligen plöjdes ner i jorden i det medeltida jordbruket.

Medeltidens människor var i stor utsträckning beroende av olika varor. Bland de viktigaste var järn och stål som var en förutsättning för många andra hantverk och göromål. Detta gällde inte minst det medeltida jordbrukets utveckling.

En bonde behövde förvånansvärt mycket järn för att bedriva jordbruk i form av ärjande och slåtter. Experimentella metoder har gett nya rön om hur mycket järn som behövdes.

Föreläsare är Catarina Karlsson vid avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, som utgår från sin avhandling ”Förlorat järn, det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål”.