c/o Medeltidsmuseet: Kvarnholmen – vår barndomsö

Foto: Inga Persson, mamma till ett av barnen på bilden, 1953/54.
Öppettid
Onsdag 29 mars

18:00–19:00

Pris
80 kronor

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Idag genomgår Kvarnholmen en genomgripande omvandling och mycket av den gamla miljön håller helt på att försvinna.

I ett föredrag som utgår från boken ”Kvarnholmen - vår barndoms ö” reflekterar vi över den stora samhällsförändring som ägt rum under vår tid. Vad ser vi som väsentligt att bevara i de nya boendemiljöer som planeras?

Boken innehåller berättelser om holmens tidiga historia och förändringen från skärgårdsidyll till ett stadsnära brukssamhälle där kooperationen och funktionalismen under 1900-talet skapade ett mönstersamhälle i tidens anda. För alla barn på holmen gav detta ”folkhem” en uppväxtmiljö med stabilitet och trygghet och en stark känsla av tillhörighet i ett sammanhang.

Föreläsare: Inga Björk Klevby, ekonom; Christina Olsson, landskapsarkitekt

Tillgänglighet

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga

Arrangör: Stadsmuseeet i samarbete med Samfundet S:t Erik. Samfundets medlemmar anmäler sig till samfundets kansli.