Värsta festen

Först måste Majgreven vinna över Kung Vinter. Sen blir det fest! Hör museipedagog Gudrun Wessnert berätta om medeltidens valborgs- och 1 maj-firande.

Uppdaterad