Spånga kyrka

Följ med antikvarie Marit Holgersson till Spånga kyrka vars äldsta delar har daterats till mitten av 1100-talet.

Uppdaterad