Slussen – schakt och schack

Det schaktas för fullt vid Slussen. Nya fynd grävs ständigt fram – stora som små. Vad har schack med med blivande makar på medeltiden? Följ med museipedagog Elin Stålhammar på en kort digital vandring i Slussenområdet.

Uppdaterad