Oäkta barn

Vad dolde kyrkogårdsmurarna för mörka hemligheter under medeltiden? Och vad hände Oäkta Hans egentligen? Museipedagog Kalle Holmqvist guidar oss genom en av Medeltidsmuseets fornlämningar.

Uppdaterad