Medeltiden for dummies

Vad är egentligen medeltiden? När börjar och slutar den? Låd dig guidas i historien av museipedagog Kalle Holmqvist.

Uppdaterad