Kungafadern med dåligt rykte

Gustav Vasas pappa Erik Johansson var en mäktig karl man skulle akta sig för att bli osams med. Hör antikvarie Kalle Holmqvist berätta om kungafaderns vrede.

Uppdaterad