Kung Arthur och riddarna av runda bordet

Hjältesagorna om Arthur fanns spridda i hela Europa och letade sig hit genom drottning Eufemia, kung Magnus Erikssons mormor! Hör Gudrun Wessnert berätta om riddarna av runda bordet.

Uppdaterad