Studiematerial

En skolklass sitter på golvet och lyssnar på en museipedagog som visar en kopia av den äldsta avbildningen av Stockholm, Vädersolstavlan, från 1535.

Alla våra skolprogram är framtagna med rådande läroplaner och kursplaner i åtanke. Det finns även quiz, föremålstabell och källhänvisningar som kan användas i samband med ert besök.

Kopplingar till läroplaner

Här nedan hittar du kopplingar för våra skolprogram till grundskolans, gymnasieskolans respektive särskolans läroplaner:

Syfte och förmågor Lgr 11 (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Syfte och förmågor gy 11 (pdf, 257 kB, nytt fönster)

Syfte och förmågor Särskolan, (pdf, 97 kB nytt fönster)

Lärarhandledning

I vår lärarhandledning riktad till grundskola finns underlag för elevuppgifter, karta över museet och källor. Exempel på områden som tas upp är: medeltiden, livet i staden, vinter, vår, sommar, höst, olika yrken, krig och försvar, religion, brott och straff, att vara barn, handel, läkekonst och vård, källor och arkeologiska fynd, hur det inte var under medeltiden och medeltiden i våra dagar.
Lärarhandledning grundskola (pdf, 2 321 kB, nytt fönster)

Quiz

Quiz årskurs 4–6 (pdf, 398 kB, nytt fönster)

Quiz årskurs 7–9 och gymnasiet (pdf, 505 kB, nytt fönster)

Facit till våra quiz här finns att hämta i museets entrédisk eller kan fås via e-post. Kontakt: boka.medeltidsmuseet@stockholm.se.

Föremålstabell

I vår föremålstabell kan du se olika föremål som finns i museet. Att möta föremålen kan vara ett sätt att öka elevernas förståelse för historien och göra den mer levande.
Föremålstabell (pdf, 1 186 kB, nytt fönster)

Föremålen finns alla dokumenterade i Stockholmskällan också.

Stockholmskällan

I Stockholmskällan kan eleverna själva söka efter bilder, kartor och andra historiska originaldokument från Stockholms stads samlingar, som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia. Stockholmskällan riktar sig främst till elever och lärare, från grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet. 
Stockholmskällans webbplats

Fallstudier för gymnasiet

Brott och straff

Från stöld och medeltida svordomar till prostitution och svart magi. I fyra cases får eleverna lära sig mer om rättskipningen under medeltiden och jämföra med idag. Studiematerialet är baserat på Stockholms tänkeböcker och Niklas Eriksson avhandling ”Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid”. Fallstudien "Cases om brott och straff och synen på brott under senmedeltida och idag" är skriven av Gudrun Wessnert.

Cases om brott och straff (pdf, 1 210 kB, nytt fönster)

 

För särskolan

Materialet innehåller 16 bilder på detaljer och miljöer som eleverna kan uppleva vid ett besök. Eleverna kan jobba med bilderna på flera olika sätt eller fundera över motiven fritt.

Förberedelsematerial för särskolan (pdf, 1 037 kB, nytt fönster)

Digitala Stadsmuseet

I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet och Medeltidsmuseets gemensamma samlingar och verksamheter. 

Exempel på vad du kan hitta

Stadsmuseets arkeologiska rapporter, Digitala Stadsmuseets webbplats.

Fotografier från arkeologiska utgrävningar vid Södermalmstorg, Digitala Stadsmuseets webbplats

Nyhetsbrev för lärare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för lärare och få inbjudningar till lärarkvällar, kurser och annan information om vår skolverksamhet. Skicka ditt namn och skola till medeltidsmuseet@stockholm.se.

Uppdaterad