Workshop på skolan: Museilåda

Uppslag av medeltida bok med tidstypiska anfanger.
Foto: Alexander Mahmoud

Få besök av en våra museipedagoger som åker till er skola och leder arbetet i klassrummet under 60 minuter. #tema #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Beskrivning

En av våra museipedagoger kommer ut till er skola och leder arbetet i klassrummet under 60 minuter. En utgångspunkt brukar vara Stockholms medeltid ur olika perspektiv, men detta kan kompletteras med mer inriktade teman som exempelvis mat, kläder, runor och skrift, hantverk.

Museipedagogen har vid besöket med sig en av våra museilådor. Källmaterialet levandegörs och eleverna får känna på föremålen. Vi har även med bilder som vi samtalar runt. Under besöket blandar vi information med praktiska övningar där eleverna får arbeta aktivt. Naturligtvis används relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Vårt mål är att ge klassen en spännande och intresseväckande upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Skolbesöket förbereds med hjälp av vår bokningspersonal. Vi hjälper gärna till och förbereder enligt önskemål.

Längd

1 tim

Pris

1 500 kr
Max en klass per bokning

Prisvillkor skola

Priser för skola gäller endast dagtid till och med 17.00 på vardagar för förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, sfi och vuxenutbildning. Övriga tider gäller ordinarie priser för visningar och vandringar.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar alla våra bokningar per post eller e-post.

När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande och avbokning kan göras senast 10 vardagar innan datumet för visningen utan att debitering sker. Sker avbokningen med kortare varsel debiteras beställaren på hela beställningens värde.

Särskilda villkor gäller vid hyra av lokaler, se hyr lokal.

Vaktmästare

Vid bokning av visningar utanför museets ordinarie öppettider tillkommer kostnad för vaktmästare (gäller ej stadsvandringar):

Vardagar 500 kronor/timme
Helger 600 kronor/timme

Museets öppettider

Kontakt bokningen

Telefon: 08-508 31 620, tisdag–fredag 09.30–11.30
boka.medeltidsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad