Gymnasiet

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Alla våra program är anpassade efter delar av de syftesbeskrivningar och förmågor som finns i Gy11:s kursplaner för historieämnet.

Eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera det vi ser. Vi möter olika sorters källor som vi problematiserar och använder för att se olika tolkningar och perspektiv av det medeltida Stockholm. Eleven får kunskaper om tidsperioden för att själv kunna använda en historisk referensram.

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Här intill hittar du även studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök. 

Visning av museets basutställning

#livetundermedeltiden # arkeologiskaföremål #källkritik #historiebruk #Stockholm

Under en timme ges klassen glimtar av livet i den medeltida handelsstaden Stockholm med bland annat träbodar, tegelhus, kyrka, stadsmur och galgbacke.

Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck.

Eleverna har möjlighet att ställa frågor och diskutera det vi ser i utställningen. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Ombyggnationen av Slussen är omfattande och görs bokstavligen i och på historisk mark. Under arbetets gång har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren.

Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: Gratis

Temavisning i museet

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #fördjupning #Stockholm

Har du som lärare önskemål om en skolvisning med fördjupning inom ett särskilt område? Vi kan erbjuda flera olika ingångar, exempelvis kläder, kärlek, mat, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster. Vi tar avstamp i delar av museets basutställning för att sedan fördjupa oss i det tema som ni önskar.

Vi möter olika sorters källor som vi problematiserar och använder för att se olika tolkningar och perspektiv av ert valda tema samt det medeltida Stockholm. Eleven får kunskaper om tidsperioden för att själv kunna använda en historisk referensram. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 200 kr

Medeltidsvandring i Gamla stan

#livetundermedeltiden #Gamlastan #Stockholm

Vi besöker medeltida miljöer, hus och gränder. Hur såg staden ut och var bodde hantverkare och köpmän? Vi besöker Storkyrkan (om möjligt) och Stortorget och pratar rådstugan och om medeltidens katolska kyrka. Vilka barn gick till skolan på medeltiden? Vandringen avslutas i Svartbrödraklostrets källare.

Startplats: Mynttorget
Längd 1,5 timme
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Rundvandring i medeltiden 

– en kombinerad visning och vandring

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Gamlastan #källkritikochhistoriebruk #Stockholm

Under besökets första timme lär vi känna det medeltida Stockholm på plats i museet. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Efter detta tar vi oss ut på upptäcktsfärd i Gamla stan där vi möter verkliga medeltida miljöer. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och tid för att belysa olika perspektiv av det medeltida Stockholm. Länk till studiematerial

Längd: 2 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Visning av Svartbrödraklostrets källare

#livetundermedeltiden #pilgrim#kloster#Stockholm

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla Stan finns en liten svart järndörr. Bakom den finns de enda kvarvarande resterna av Svartbrödraklostrets källare, en filial till Medeltidsmuseet. Rummen fungerade förmodligen som ett härbärge för pilgrimer. Hit vallfärdade de för att få se en berömd altarbild som fanns i tiggarbrödernas ägo ...

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pros: 900 kr

Läs mer om Svartbrödraklostrets källare

Fynden berättar

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Fynden berättar är en utställning om Slussens historia och arkeologi. Visningen handlar om vad arkeologerna hittar vid Slussenområdet som just nu byggs om. Hur jobbar arkeologer och hur kan man läsa kulturlager och tolka fynd? Vid visningen diskuteras källkritik och historiebruk. Klassen får också veta varför Stockholms historia till vissa delar måste skrivas om. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Priser

Priser angivna ovan dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller endast förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI och vuxenutbildning.

Bokning

För kontaktuppgifter och öppettider till bokningen klicka här.

Uppdaterad