Grundskola

Foto: Alexander Mahmoud.

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Alla våra program är anpassade efter Lgr11:s kursplan i historia. Fokus ligger på delar av historieämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet för åk 4-6.

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök – finns här.

 

Visning av museets basutställning

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Stockholm

Under en timme ges klassen glimtar av livet i den medeltida handelsstaden Stockholm med bland annat träbodar, tegelhus, kyrka, stadsmur och galgbacke. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Ombyggnationen av Slussen är omfattande och görs bokstavligen i och på historisk mark. Under arbetets gång har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren.

Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: gratis 

Temavisning i museet

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #fördjupning #Stockholm

Har du som lärare önskemål om en skolvisning med fördjupning inom ett särskilt område? Vi kan erbjuda flera olika ingångar, exempelvis kläder, kärlek, mat, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster.

Vi tar avstamp i delar av museets basutställning för att sedan fördjupa oss i det tema som ni önskar. Oavsett vilket tema ni väljer kommer eleverna att få möta medeltida miljöer samt exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 1,5 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 200 kr

Rundvandring i medeltiden – en kombinerad visning och vandring

 #livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Gamlastan #Stockholm

Under besökets första timme lär vi känna det medeltida Stockholm på plats i museet. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Efter detta tar vi oss ut på upptäcktsfärd i Gamla stan där vi möter verkliga medeltida miljöer. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och tid för att belysa olika perspektiv.

Under rundvandringen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 2 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Medeltidsvandring i Gamla stan

#livetundermedeltiden #Gamlastan #Stockholm

Vi besöker medeltida miljöer, hus och gränder. Hur såg staden ut och var bodde hantverkare och köpmän? Vi besöker Storkyrkan (om möjligt) och Stortorget och pratar rådstugan och om medeltidens katolska kyrka. Vilka barn gick till skolan på medeltiden? Vandringen avslutas i Svartbrödraklostrets källare.

Startplats: Mynttorget
Längd 1,5 timme
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Visning av Svartbrödraklostrets källare

#livetundermedeltiden #pilgrim #kloster #Stockholm

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla Stan finns en liten svart järndörr. Bakom den finns de enda kvarvarande resterna av Svartbrödraklostrets källare, en filial till Medeltidsmuseet. Rummen fungerade förmodligen som ett härbärge för pilgrimer. Hit vallfärdade de för att få se en berömd altarbild som fanns i tiggarbrödernas ägo ...

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Läs mer om Svartbrödraklostrets källare

Fynden berättar

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm 

Utställningen Fynden berättar är en utställning om Slussens historia och arkeologi. Visningen handlar om vad arkeologerna hittar vid Slussenområdet som just nu byggs om. Hur jobbar arkeologer och hur kan man läsa kulturlager och tolka fynd? Vid visningen diskuteras källkritik och historiebruk. Klassen får också veta varför Stockholms historia till vissa delar måste skrivas om. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Vi kommer till er med museilåda

#tema #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Här kommer en av våra museipedagoger ut till er skola och leder arbetet i klassrummet under 60 minuter. En utgångspunkt brukar vara Stockholms medeltid ur olika perspektiv, men detta kan kompletteras med mer inriktade teman som exempelvis mat, kläder, runor och skrift, hantverk. Museipedagogen har vid besöket med sig en av våra museilådor. Källmaterialet levandegörs och eleverna får känna på föremålen. Vi har även med bilder som vi samtalar runt. Under besöket blandar vi information med praktiska övningar där eleverna får arbeta aktivt. Naturligtvis används relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vårt mål är att ge klassen en spännande och intresseväckande upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Skolbesöket förbereds med hjälp av vår bokningsavdelning. Vi hjälper gärna till och förbereder enligt önskemål.

Pris: 1 500 kr
Max en klass per bokning

Hantverkstan

#tema #lera # #skapa #måla #Stockholm


Kan erbjudas under de perioder som Hantverkstan är öppen för allmänheten. Se öppettider för Hantverkstan.

Pris: 1 300 kronor för en grupp med max 20 deltagare.

Priser
Priser angivna ovan gäller dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller endast förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI och vuxenutbildning.

Bokning

För kontaktuppgifter och öppettider till bokningen klicka här.

Uppdaterad