Grundskola

Museet är tillfälligt stängt

Museet är tillfälligt stängt med anledning av situationen kring coronaviruset (covid-19). Alla program är inställda till och med 15 mars. Läs mer här.

Foto: Alexander Mahmoud.

Gå på visning, stadsvandra i medeltidens Stockholm, besök Svartbrödraklostrets källare eller fördjupa dig i ett tema.

Alla våra program är anpassade efter Lgr11:s kursplan i historia. Fokus ligger på delar av historieämnets syftesbeskrivningar och förmågor samt på delar av det centrala innehållet för åk 4-6.

Vårt mål är att ge gruppen en upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Studiematerial, föremålstabell, quiz med mera – saker som kan användas i samband med ett besök – finns här.

Visning av nya utställningen: Stockholms blodbad 500 år

#politik #historia #gamlastan

En grupp av skulpturer från utställningen

Mellan den 7–9 november år 1520 flöt blodet i Gamla stans gränder. Enligt chefsbödeln Jürgen Homut avrättades 82 personer på Stortorget i vad man brukar kalla Stockholms blodbad. Avrättningarna var kulmen på en invecklad maktkamp om Sveriges tron. På visningen tar vi upp bakgrunden som ledde fram till de förfärliga händelserna i Stockholm 1520. Hur var politiska läget och hur spelade privata intressen in? Här finns fynd från tiden, Björn Eneroths dramatiska målning av blodbadet och i centrum står Karl-Olof Björks skulpturgrupp ”Stockholms blodbad” med huvudaktörerna i detta drama: Kristian II, Kristina Gyllenstierna och chefsbödeln Jürgen Homut med flera.

Längd: 1 tim, pris: 900 kr

Vandring Stockholms blodbad 500 år

#politik #historia #gamlastan

Detalj ur blodbladsplanschen beställd av Gustav Vasa 1524.

Hör om personerna i dramats mitt och följ med till platserna för en av de mest omtalade händelserna i Sveriges historia. Enligt överbödeln avrättades 82 män på Stortorget i Gamla stan 7–9 november 1520 i Stockholms blodbad, men mycket tyder på att det var fler. Avrättningarna var kulmen på en invecklad maktkamp om Sveriges tron. Hör om personerna i dramats mitt, Kristian II, Kristina Gyllenstierna och Gustav Trolle, och hör om stadens borgare som drabbades hårt. Följ med till de en gång blodbesudlade platserna där en av det mest omtalade händelserna i Sveriges historia ägde rum.

Startplats: Stortorget
Längd 1,5 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

 

Visning av museets basutställning

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Stockholm

Under en timme ges klassen glimtar av livet i den medeltida handelsstaden Stockholm med bland annat träbodar, tegelhus, kyrka, stadsmur och galgbacke. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Gratis: Slussenvandring med arkeologin i sikte

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Ombyggnationen av Slussen är omfattande och görs bokstavligen i och på historisk mark. Under arbetets gång har arkeologerna grävt fram historiska föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren.

Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. Vad har de hittat under de senaste årens utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia fick skrivas om?

Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: gratis 

Temavisning i museet

#livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #fördjupning #Stockholm

Har du som lärare önskemål om en skolvisning med fördjupning inom ett särskilt område? Vi kan erbjuda flera olika ingångar, exempelvis kläder, kärlek, mat, skrift och skola, handel samt kyrka och kloster.

Vi tar avstamp i delar av museets basutställning för att sedan fördjupa oss i det tema som ni önskar. Oavsett vilket tema ni väljer kommer eleverna att få möta medeltida miljöer samt exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar.

Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 1,5 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 200 kr

Rundvandring i medeltiden – en kombinerad visning och vandring

 #livetundermedeltiden #arkeologiskaföremål #Gamlastan #Stockholm

Under besökets första timme lär vi känna det medeltida Stockholm på plats i museet. Berättelsen om hur staden grundades, det vardagliga livet i staden, handelsmöten med andra länder, museets fasta fornlämningar och vad arkeologiska föremål kan berätta är några infallsvinklar under visningen.

Efter detta tar vi oss ut på upptäcktsfärd i Gamla stan där vi möter verkliga medeltida miljöer. Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis byggnader, traditioner och språkliga uttryck. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och tid för att belysa olika perspektiv.

Under rundvandringen använder vi relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Länk till studiematerial

Längd: 2 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Medeltidsvandring i Gamla stan

#livetundermedeltiden #Gamlastan #Stockholm

Vi besöker medeltida miljöer, hus och gränder. Hur såg staden ut och var bodde hantverkare och köpmän? Vi besöker Storkyrkan (om möjligt) och Stortorget och pratar rådstugan och om medeltidens katolska kyrka. Vilka barn gick till skolan på medeltiden? Vandringen avslutas i Svartbrödraklostrets källare.

Startplats: Mynttorget
Längd 1,5 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 1 300 kr

Visning av Svartbrödraklostrets källare

#livetundermedeltiden #pilgrim #kloster #Stockholm

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla Stan finns en liten svart järndörr. Bakom den finns de enda kvarvarande resterna av Svartbrödraklostrets källare, en filial till Medeltidsmuseet. Rummen fungerade förmodligen som ett härbärge för pilgrimer. Hit vallfärdade de för att få se en berömd altarbild som fanns i tiggarbrödernas ägo ...

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Läs mer om Svartbrödraklostrets källare

Fynden berättar

#utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm 

Utställningen Fynden berättar är en utställning om Slussens historia och arkeologi. Visningen handlar om vad arkeologerna hittar vid Slussenområdet som just nu byggs om. Hur jobbar arkeologer och hur kan man läsa kulturlager och tolka fynd? Vid visningen diskuteras källkritik och historiebruk. Klassen får också veta varför Stockholms historia till vissa delar måste skrivas om. Länk till studiematerial

Längd: 1 tim
Max antal deltagare: 30
Pris: 900 kr

Vi kommer till er med museilåda

#tema #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm

Här kommer en av våra museipedagoger ut till er skola och leder arbetet i klassrummet under 60 minuter. En utgångspunkt brukar vara Stockholms medeltid ur olika perspektiv, men detta kan kompletteras med mer inriktade teman som exempelvis mat, kläder, runor och skrift, hantverk. Museipedagogen har vid besöket med sig en av våra museilådor. Källmaterialet levandegörs och eleverna får känna på föremålen. Vi har även med bilder som vi samtalar runt. Under besöket blandar vi information med praktiska övningar där eleverna får arbeta aktivt. Naturligtvis används relevanta historiska begrepp och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vårt mål är att ge klassen en spännande och intresseväckande upplevelse samtidigt som eleven får kunskaper för att själv använda en historisk referensram samt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.

Skolbesöket förbereds med hjälp av vår bokningsavdelning. Vi hjälper gärna till och förbereder enligt önskemål.

Pris: 1 500 kr
Max en klass per bokning

Hantverkstan

#tema #lera # #skapa #måla #Stockholm


Kan erbjudas under de perioder som Hantverkstan är öppen för allmänheten. Se öppettider för Hantverkstan.

Pris: 1 300 kronor för en grupp med max 20 deltagare.

Priser
Priser angivna ovan gäller dagtid till och med 17.00 på vardagar. Övriga tider gäller ordinarie priser.

Priserna gäller endast förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, SFI och vuxenutbildning.

Bokning

För kontaktuppgifter och öppettider till bokningen klicka här.

Uppdaterad