Hyr lokal

Museet är tillfälligt stängt

Aktuell information om museet och situationen kring coronaviruset.

Villkor för ideella, kommersiella och politiska arrangemang.

Bokning av Medeltidsmuseets lokaler får endast ske för slutna sällskap eller föreläsningar med föranmälan om inte annat specificerats i samråd med museets bokning.

Villkor

Uthyrning av Medeltidsmuseets lokaler tillåts för ideella, kommersiella och politiska arrangemang på följande villkor antagna av Kulturförvaltningens ledningsgrupp den 14 september 2010.

  • Hyresgästen skall acceptera respektive verksamhets sedvanliga bokningsvillkor.
  • Arrangemanget får inte störa omgivningen.
  • Ingen reklam/agitation tillåts utanför hyreslokalen.
  • Hyresgästen skall tillse att det av inbjudan tydligt framgår vem som svarar för arrangemanget.
  • Vid förfrågningar om öppna (det vill säga publika) arrangemang måste dessa godkännas av respektive avdelnings ledning. Medeltidsmuseet är en del av en avdelning inom Kulturförvaltingen.
  • Lokalupplåtaren har rätt att avbryta mötet utan återbetalningsskyldighet av erlagd hyra vid kränkning av enskild person eller hets mot folkgrupp.
  • Förhyraren ansvarar för ordningen vid mötet och därvid uppkomna kostnader för anlitande av vaktbolag.

Bokning

För kontaktuppgifter och öppettider till bokningen klicka här.

Uppdaterad