Arkeologivandring vid Lilla Rosendal

Arkeolog som står på fornlämningar av en mur och gräver.
Arkeologisk förundersökning av kvarteret Rosendal mindre 2019. Foto: Göran Berselius

Följ med på en vandring i kvarteret Rosendal mindre där Arkeologerna från Statens historiska museer gräver under hösten 2020.

Rosendal mindre ligger längs med S:t Paulsgatans sträckning och ligger mellan S:t Pauls kyrka, Södermalmsskolan och Timmermansgatan. Området var förr en skolgård och ska så småningom bli en nyanlagd park. På platsen har det varit många spännande aktiviteter under åren. På 1600-talet fanns här en malmgård. Spåren av odling, ett krukmakeri, ett bryggeri och avfall från ett sockerbruk har hittats på platsen. Under visningen får man möjlighet att se några av fynden på ett fyndbord.

På Riksantikvarieämbetets webb kan du läsa rapporten från förundersökningen av Rosendal mindre som gjordes av Uppdrag arkeologi våren och sommaren  2019.

Vandringar hösten 2020

Torsdagar 17 september–8 oktober kl 15.00 och kl 18.00
Lördag 3 oktober kl 13.00

Extrainsatta vandringar

Fredag 2 oktober 13.00. Guide: Marit Holgersson
Lördag 3 oktober 10.00. Guide: Anna Lilliehöök
Tisdag 6 oktober 10.00. Guide: Anna Lilliehöök
Fredag 9 oktober 13.00. Guide: Marit Holgersson
Lördag 10 oktober 10.00 och 12.00. Guide: Anna Lilliehöök
Söndag 11 oktober 10.00 och 12.00. Guide: Anna Lilliehöök
Fredag 16 oktober 12.00 och 13.00. Guide: Marit Holgersson

Medeltidsmuseet i samarbete med Arkeologerna