Historik

Man i kostym står i en arkeologisk och rensar i jorden.
Arkeolog Hans Hansson från Stadsmuseet rensar en profil. Foto: Stadsmuseet 1940.

Sedan 2020 ansvarar Medeltidsmuseet för byggnadsarkeologin och den utåtriktade verksamheten av arkeologiska undersökningar i Stockholms stad.

Medeltidsmuseet har sedan det öppnade 1986 ansvarat för större delen av förmedlingen av de arkeologiska undersökningarna inom Stockholms stad. Tidigare låg ansvaret hos Stadsmuseet i Stockholm som också utförde arkeologisk uppdragsverksamhet inom Stockholms kommun från Stadsmuseets grundande 1937 till 2017. Sedan 2020 bedriver Stadsmuseet inte längre någon arkeologisk verksamhet och Medeltidsmuseet har övertagit ansvaret för byggnadsarkeologin och all utåtriktad verksamhet.

1940–1950-tal

Vid schaktningarna för tunnelbanan från 1941 till 1957 var Stadsmuseets arkeologer aktiva med att mäta lagerföljder, samla in föremål och att fotografera. Undersökningarna gav ny kunskap om bland annat Stockholms äldre sjöbotten med sina vrak, strändernas bryggor, äldre gator från före 1600-talets stora regleringsarbeten och sopor som dumpats i den igenfyllda Klara sjö.

1950–1970-tal

I ytterstaden skedde stora arkeologiska undersökningar under 1950- till 1970-talet, bland annat av gravfält på Årstafältet och Järvafältet.

Helgeandsholmen 1978–1980

Stadsmuseet medverkade vid den stora arkeologiska undersökningen på Helgeandsholmen 1978–1980. På platsen byggdes sedan Medeltidsmuseet upp kring tre fasta fornlämningar som bevarades på plats och som ingår i Medeltidsmuseets basutställning.

1990-tal

Under 1990-talet hade Stadsmuseet två stora undersökningar i Gamla stan; i Mynttorget 1993–1994 och i Storkyrkobrinken 1994–1995 och på slottets borggård 1995–1997. Dessa undersökningar ledde till flera nya pusselbitar till Stockholms äldsta tid.

Uppdaterad