Byggnadsarkeologi

En kvinna sitter i en arkeologisk utgrävning och ritar på en ritning.
Arkeolog Anna Bergman, Medeltidsmuseet. Foto: John Hedlund

Inom byggnadsarkeologin dokumenterar och analyserar arkeologer en byggnads olika byggnadsfaser och hur den har använts.

Stockholm och Visby är de enda städerna inom det nuvarande Sverige där en stor andel medeltida stenhus är bevarade. I Stockholm har över 200 byggnader med mer eller mindre bevarade medeltida murar dokumenterats i Gamla stan och på Riddarholmen.

De första byggnadsarkeologiska undersökningarna i Stockholm utfördes i början av 1900-talet.  Från 1937 bedrevs byggnadsarkeologin inom Stockholms stad hos Stadsmuseet och sedan 2020 hos Medeltidsmuseet.

Information om Stockholms medeltida byggnader hittar du i:
Stads- & byggnadsarkeologiskt register

Kontakt

anna.bergman@stockholm.se

Fasad med medeltida tegel och fönsteröppningar på första våningen.
På Västerlånggatan 29 finns ett bostadshus med medeltida nischer, fönsteröppningar och en dekorativ bård av tegel lagt i fiskbensmönster på första våningen. Foto: Ingrid Johansson, 2009. Stadsmuseet SSMDIG005005.

Uppdaterad